Έρευνα

Από το 2011 η Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος διεξάγει ετήσιες έρευνες σχετικά με τη διαφθοράς στην Κύπρο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της διαφθοράς και να προσδιοριστούν τα επίπεδα αντίληψης σχετικά με τη διαφθορά στα διάφορα όργανα λήψης αποφάσεων.

Επίσης, η Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος συμμετέχει μαζί με άλλα εθνικά παραρτήματα της ΔΔ στην διεξαγωγή της ετήσιας έρευνας του Παγκόσμιου Βαρόμετρου της Διαφθορά. Το Παγκόσμιο Βαρόμετρο της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο από το 2003 και αποτελεί την μεγαλύτερη διακρατική έρευνα που πραγματοποιείται για να συγκεντρώσει τις απόψεις του κοινού και τις εμπειρίες του σχετικά με τη διαφθορά.

Η Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος θα συνεχίσει σε ετήσια βάση την διεξαγωγή των ερευνών και την εκπόνηση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα η οργάνωση δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα όλες τις εκθέσεις και μελέτες που εκπονούνται από τη Διεθνή Διαφάνεια και αφορούν έμμεσα ή άμεσα την Κύπρο.

Έρευνα από την Διεθνή Διαφάνεια - Κύπρος

Στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα του «Δείκτη Αντίληψης για την Διαφθορά (Corruption Perception Index)» για το 2013. Πτώση στη θέση της Κύπρου

Ανακοινώθηκαν σήμερα από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Transparency International τα αποτελέσματα του «Δείκτη Αντίληψης για την Διαφθορά (Corruption Perception Index)» για το 2013. Η...
Read More