Επιχειρήσεις

Υποστήριξη της Διαφάνειας

Διάφορες διεθνείς και εθνικές εξελίξεις έχουν θέσει την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η εταιρική συνδρομή προσφέρει στις επιχειρήσεις/εταιρείες την ευκαιρία να δεσμευτούν δημόσια για στήριξη του έργου της Διεθνούς Διαφάνειας στην Κύπρο. Επίσης, τους προσφέρει τη δυνατότητα να συνεργαστούν στενά με τη ΔΔ-Κ με στόχο την προώθηση συστημικών βελτιώσεων στη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την καταστολή της διαφθοράς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Στη Διεθνή Διαφάνεια πιστεύουμε πως μια εταιρεία, ως αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη και την προώθηση ηθικών αξιών με «όχημα» την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η ανάπτυξη κοινωνικού έργου είναι σημαντική για κάθε εταιρεία, καθώς επηρεάζει τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, τους πελάτες και τους επενδυτές της. Για το λόγο αυτό η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί πια μέρος της επιχειρηματικής δράσης μέσα στην κοινωνία, ένα «στρατηγικό θέλω» και μία συνειδητή επιλογή για επένδυση στο μέλλον.

Σταθερός μας στόχος είναι η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών μέσα στον εταιρικό κόσμο για την ανάπτυξη σημαντικών συνεργειών προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Η φύση της συνεργασίας θα εξαρτάται από τον τομέα δραστηριοποίησης, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα ενδιαφέροντα της επιχείρησης/εταιρείας, καθώς και το χρόνο, τις ικανότητες και την προθυμία των στελεχών της να δραστηριοποιηθούν μαζί μας.

Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθορίζονται μετά από διαβούλευση με κάθε επιχείρηση/εταιρεία ξεχωριστά. Μερικές ενδεικτικές μορφές συνεργασίας θα μπορούσαν να αφορούν, μεταξύ άλλων: (α) στη συζήτηση στη ΔΔ-Κ και σε άλλες εκδηλώσεις σχετικά με τις διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας, (β) στη συνεργασία με διεθνείς ειδικούς στην προώθηση και καθιέρωση επιχειρηματικών αρχών λειτουργίας, (γ) στη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή (δ) στην παροχή χώρων για τη διοργάνωση κοινών συναντήσεων για σχετικά θέματα.

Γιατί να μας στηρίξετε

Ενέργειες διαφθοράς, όπως η δωροδοκία, η κλοπή και η φοροδιαφυγή, προκαλούν μεγάλο οικονομικό έλλειμμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από τη διαφθορά, επιτρέπει στις εταιρείες τον ισότιμο ανταγωνισμό, όπως και τη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Στη Διεθνή Διαφάνεια πιστεύουμε ότι η ηθική δέσμευση που έχουν οι εταιρείες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως χωρίς την έμπρακτη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η διαφθορά επηρεάζει βαθιά το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι εταιρείες δραστηριοποιούνται, καταπνίγει την οικονομική ανάπτυξη και αποθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις. Η διαφθορά εμποδίζει ευπαθείς ομάδες να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην τροφή, στο νερό, στα φάρμακα.

Για τους λόγους αυτούς, στη Διεθνή Διαφάνεια επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με εταιρείες οι οποίες στηρίζουν έμπρακτα τη δράση μας για την προώθηση αρχών διαφάνειας και συστημικών αλλαγών, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με την άμεση χρηματοδότηση των προγραμμάτων μας. Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση, που λειτουργούμε με βάση το ζήλο των συνεργατών, την προσφορά εθελοντών και μακριά από κυβερνητικές και πολιτικές επιρροές για να πετύχουμε τους στόχους μας με απόλυτη διαφάνεια και ανεξαρτησία, στρεφόμαστε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τη συνεργασία με κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες.

Στη Διεθνή Διαφάνεια ζητάμε να συνεργαστούμε με εταιρείες που χαρακτηρίζονται από κοινωνική και ηθική δέσμευση, που μεταδίδουν τις αρχές και τις αξίες τους για διαφάνεια στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους μετόχους, που θέλουν να εμπλακούν στο έργο της οργάνωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στόχος μας είναι η δημιουργία μίας συνεργασίας που θα λειτουργεί θετικά για τις δυο πλευρές με τρόπο που:

(α). επιτρέπει στην εταιρεία να αναδείξει το κοινωνικό της έργο και, ταυτόχρονα,

(β) διασφαλίζει στη Διεθνή Διαφάνεια την τήρηση των βασικών της δεσμεύσεων για την υλοποίηση του έργου της.

Η έμπρακτη υποστήριξη εταιρειών έχει επιτρέψει την ανάπτυξη και συνέχιση καίριων προγραμμάτων όλα τα χρόνια δραστηριοποίησης της Διεθνούς Διαφάνειας-Κύπρος.

Φορουμ Επιχειρηματικης Ακεραιοτητας

Business Integrity Forum

Η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος σε συνεργασία με την Διεθνή Διαφάνεια που εδρεύει στο Βερολίνο ιδρύει και στη Κύπρο το εθνικό «Business Integrity Forum – Φόρουμ Επιχειρηματικής Ακεραιότητας». Το πρόγραμμα αποτελεί εφαλτήριο εναρμόνισης και λειτουργίας και των κυπριακών επιχειρήσεων σε αρχές ακεραιότητας όπως επίσης και σε αρχές ενάντια στη διαφθορά. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων ως συνέταιροι στο Φόρουμ Επιχειρηματικής Ακεραιότητας θα υπογραμμίζει και τη πρακτική δέσμευσή τους στην διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητες τους. Τα μέλη του Φόρουμ θα μπορούν επίσης και δημόσια να υποστηρίξουν την αποστολή και τις αξίες της Διεθνούς Διαφάνειας και να προωθήσουν, αν επιθυμούν, ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς μέσα από την ανάπτυξη και δημοσιοποίηση σχετικών προγραμμάτων και πληροφοριών.

Το Φόρουμ αυτό αφενός θα προάγει τις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας στο Κυπριακό επιχειρείν, μέσα από την αξιολόγηση των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν, την ανταλλαγή καλών πρακτικών εντός και εκτός Κύπρου, και αφετέρου θα προσφέρει μια διαρκή σχέση συνεργασίας του επιχειρηματικού κόσμου με την Διεθνή Διαφάνεια – Κύπρου.

Μαθετε περισσοτερα

Επιπρόσθετοι τρόποι υποστήριξης της ΔΔ-Κ

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναπτυχθούν συνεργασίες ανάμεσα στη ΔΔ-Κ και τις εταιρείες. Τα κοινά χαρακτηριστικά που διέπουν αλλά και συνδέουν όλες τις συνέργειες που αναπτύσσουμε είναι: η αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση, ο επαγγελματισμός της δράσης και η διαφάνεια.

Σταθερή συμμαχία

Μπορείτε να επιλέξετε μία συνεργασία με διάρκεια, συνδέοντας την εταιρική σας δράση με το έργο της Διεθνούς Διαφάνειας μέσα από μια σταθερή συνεργασία μαζί μας. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δωρίζετε το ποσό που επιθυμείτε σε χρονικά διαστήματα που εσείς επιλέγετε και η χρέωση να είναι μηνιαία, τριμηνιαία κ.ο.κ.. Η σταθερή υποστήριξη αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να υποστηρίξετε τη δράση μας, καθώς μας επιτρέπει να προγραμματίζουμε σε μακροπρόθεσμη βάση τις δράσεις της οργάνωσης.

Cause related σύμμαχοι (Συμμαχία στη βάση συγκεκριμένου σκοπού)

Στην περίπτωση αυτή επιλέγετε να συνδέσετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία της εταιρίας σας με το έργο και τη δράση της ΔΔΚ. Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζετε το μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ευαισθητοποιώντας όχι μόνο τους πελάτες σας αλλά και το σύνολο της κοινωνίας μέσω της προβολής μιας συγκεκριμένης δράσης. Ταυτόχρονα, στηρίζετε με τρόπο αποτελεσματικό τα προγράμματά μας. Μερικές χαρακτηριστικές προτάσεις για τέτοιου είδους συμμαχίες είναι η δωρεά ποσοστού από τις πωλήσεις ενός προϊόντος/ή μίας υπηρεσίας, η εξαργύρωση πόντων μέσω του προγράμματος πιστωτικών καρτών, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά, η αποκλειστική χρηματοδότηση προγράμματος το οποίο συνδέεται άμεσα με τους εταιρικούς στόχους σας, η διοργάνωση εκδήλωσης, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στη ΔΔ-Κ κ.α.

Χορηγίες σε είδος

Σημαντική υποστήριξη στο έργο μας εκδηλώνουν έμπρακτα εταιρείες που προσφέρουν χορηγίες σε είδος και υπηρεσίες απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία της Διεθνούς Διαφάνειας. Ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων ή υπηρεσιών είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του γραφείου στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, κι εφόσον υπάρχει ανάγκη, μπορείτε να χορηγήσετε είδη όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έπιπλα γραφείου, γραφική ύλη, αναλώσιμα προϊόντα, γραφιστικές και διαφημιστικές υπηρεσίες κλπ. Με τη χορηγία σε είδος μας βοηθάτε να μειώσουμε τα πάγια και λειτουργικά κόστη της οργάνωσης και να κατευθύνουμε το σύνολο σχεδόν των εσόδων μας απευθείας στις δράσεις μας.

Υποστηρικτής εκδηλώσεων

Με σταθερό άξονα την ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας για την εξάλειψη της διαφθοράς, διοργανώνουμε κάθε χρόνο μία σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις, συνέδρια και ημερίδες. Αναλαμβάνοντας τη χορηγία μιας εκδήλωσης και την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης συμβάλλετε σημαντικά στη μείωση των εξόδων προβολής του έργου μας και μας δίνετε τη δυνατότητα να κατευθύνουμε το σύνολο σχεδόν των εσόδων μας στη δράση μας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται ένα πακέτο με ανταποδοτικά οφέλη, ανάλογα με το ύψος του ποσού και το είδος της χορηγίας.

Κώδικας Δεοντολογίας

Στη ΔΔ-Κ επιλέγουμε να συνεργαστούμε και με εταιρείες ώστε να συνεχίσουμε τη μάχη κατά της διαφθοράς. Η ΔΔ-Κ οφείλει να διασφαλίσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, με σκοπό να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της.

Σύμφωνα με τις αρχές της Διεθνούς Διαφάνειας, η ΔΔ-Κ μπορεί να δέχεται οποιαδήποτε δωρεά, υπό τους όρους ότι η αποδοχή της δωρεάς:

 • δεν θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της ΔΔ-Κ
 • δεν θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τη φήμη της ΔΔ-Κ

Οι εταιρείες, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν σοβαρή ευθύνη αλλά, συγχρόνως, και τη δυνατότητα να αναλάβουν σημαντικό ρόλο για μία κοινωνία με περισσότερη διαφάνεια. Ενέργειες όπως η δωροδοκία, η φοροδιαφυγή, το «ξέπλυμα» χρήματος κ.ά. δεν επηρεάζουν μόνο την ικανότητα των εταιριών να λειτουργούν αποτελεσματικά, αλλά επιπλέον εμποδίζουν τα οφέλη των ιδιωτικών επενδύσεων να φθάσουν σε ευάλωτους πληθυσμούς και εμποδίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Όλα τα μέρη μιας κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, επωφελούνται όταν η διαφθορά εξαλείφεται.

Η διαφθορά καταστρέφει την επιχειρηματικότητα, εμποδίζει την ελεύθερη αγορά και υπονομεύει τη σταθερότητα, στοιχεία ζωτικής σημασίας για μία υγιή οικονομία. Παράλληλα, επιτρέπει τεράστιες ροές παράνομου χρήματος από φόρους που δεν καταβάλλονται , από δωροδοκίες και νομιμοποίηση κεφαλαίων. Οι εταιρείες το αναγνωρίζουν αυτό, αλλά τώρα περισσότερο από ποτέ οφείλουν να δράσουν με «όπλο» τους τη διαφάνεια για να σταματήσει η διαφθορά και να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά η οικονομική κρίση.

Στη ΔΔ-Κ επιλέγουμε συνεργάτες που μοιράζονται μαζί μας τις βασικές αρχές και αξίες για μία κοινωνία με περισσότερη διαφάνεια. Βασικό κριτήριο επιλογής συνεργάτη είναι οι εταιρείες-χορηγοί να σέβονται τη μεθοδολογία και το πνεύμα της Διεθνούς Διαφάνειας. Σε κάθε συνεργασία, τα οφέλη για τη Διεθνή Διαφάνεια πρέπει να είναι ανάλογα του μεγέθους της εταιρείας, του ποσού της χορηγίας και της προβολής της ενέργειας.

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που επιδιώκουν να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για την ακεραιότητα, με την υποστήριξη της καταπολέμησης της διαφθοράς. Πιστεύουμε ότι αυτές οι συνεργασίες δίνουν το παράδειγμα για κερδοφόρες και ηθικές πράξεις.

Βασικές αρχές

Οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προγραμμάτων μας αναζητούνται από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε οι χρηματοδοτήσεις που στηρίζουν προγράμματα της οργάνωσης να μην επηρεάζουν το έργο της Διεθνούς Διαφάνειας. Με σταθερό άξονα τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της φήμης της Οργάνωσης, έχουμε τη δυνατότητα να αποδεχόμαστε χορηγίες και δωρεές από ποικίλες πηγές.

Η Διεθνής Διαφάνεια διατηρεί λεπτομερή κατάλογο με τις εταιρείες/δωρητές που πραγματοποίησαν δωρεά, τον οποίο και δημοσιοποιούμε τόσο στον Ετήσιο Απολογισμό Δράσης όσο και στην ιστοσελίδα μας.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρήζει ειδικής ανάλυσης, η Διεθνής Διαφάνεια δεν συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες:

 • έχουν παράνομη δράση
 • παράγουν ή εμπορεύονται όπλα
 • έχουν καταδικαστεί για διαφθορά ή παρόμοια αδικήματα.

Ωφελήματα

Τα ωφελήματα θα τυγχάνουν συζήτησης με κάθε επιχείρηση/εταιρεία ξεχωριστά , όμως θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

 • Διεξαγωγή σεμιναρίων ή συμμετοχή σε εργαστήρια
 • Παροχή της δυνατότητας, σε όσα μέλη του προσωπικού επιθυμούν, να εμπλακούν στις δραστηριότητες της Διεθνούς Διαφάνειας – Κύπρος
 • Πρόσκληση σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη Διεθνή Διαφάνεια – Κύπρος ή άλλους συνεργαζόμενους φορείς
 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων και συνοπτικές εκθέσεις αναφορικά με ζητήματα της επικαιρότητας και με εκδηλώσεις, οι οποίες θα αποστέλλονται σε αρμόδια στελέχη ή στο προσωπικό των επιχειρήσεων
 • Περιοδικές ηλεκτρονικές ενημερώσεις σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη της διαφθοράς
 • Παροχή πιστοποιητικού συνεργασίας ή άλλης κατάλληλης απόδειξης της συνδρομής σας
 • Παροχή συνεχούς πληροφόρησης από τη Διεθνή Διαφάνεια αναφορικά με διεθνείς εξελίξεις που σχετίζονται με τον τομέα δραστηριοποίησής σας
 • Η επίδειξη ηγετικής συμπεριφοράς από μέρους σας σε σχέση με τις βασικές αρχές που προάγουμε ως Διεθνής Διαφάνεια και που εργαζόμαστε μαζί με τους συνεργάτες μας για να προωθήσουμε.

 

Υποστηρικτές της ΔΔ-Κ

Ο κατάλογος των υποστηρικτών (corporate supporters) της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος ανανεώνεται τακτικά.  H Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος έχει επίσης αναρτήσει τον κατάλογο των μελών του Φόρουμ Επιχειρηματικής Ακαιρεότητας στην ανάλογη ιστοσελίδα.

 

Η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος είναι εγγεγραμμένος οργανισμός στα επίσημα σώματα του κράτους και αποτελεί το εθνικό παράρτημα της παγκόσμιας κίνησης Διεθνής Διαφάνεια.  Είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι και προσπαθούμε να αυξάνουμε τα εισοδήματα μας για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.  Λαμβάνουμε εισφορές και κερδίζουμε εισοδήματα μέσα από διάφορες πηγές συμπεριλαμβανομένων δημόσιων οργανισμών, τον ιδιωτικό τομέα και άτομα.

Οι πηγές εισοδημάτων για το 2015-2016 είναι διαθέσιμες εδώ.

 

 .

Transparency International-Cyprus is a registered charity. We are the CY chapter of the global Transparency International movement. We are financially independent and raise our own income in order to undertake our work. We receive donations and earn income from a number of different sources including statutory bodies, the private sector and individuals.

Our sources of income for 2015-2016 are listed here.