Πολιτεία

Διαφάνεια στη Πολιτεία

Η κυπριακή κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και εργάζεται συνεχώς προκειμένου να βελτιώσει και να τροποποιήσει τους νόμους της, ευθυγραμμίζοντας τους περισσότερο με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις περί διαφθοράς. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η Κυπριακή Κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς:

  • Η κυβέρνηση τροποποίησε τον Ποινικό Κώδικα το 2012 ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις της Ευρωπαικής Σύμβασης Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά.
  • Η Κύπρος διαθέτει ένα ισχυρό και ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, ικανό να εφαρμόζει και να προστατεύει τα περιουσιακά και συμβατικά δικαιώματα των επενδυτών.
  • Αρκετές πηγές, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 2013, αναφέρουν ότι η διαφθορά δεν αποτελεί το σημαντικότερο θέμα για τους επενδυτές στην Κύπρο.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, αποκαλύπτοντας το εύρος της διαφθοράς στα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης και στους διάφορους κλάδους, όπως:

  • Η κυβέρνηση δεν διαθέτει στρατηγική κατά της διαφθοράς ούτε ανεξάρτητη αρχή αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη για την καταπολέμηση και τη διερεύνηση της διαφθοράς.
  • Δεν υπάρχουν σαφείς διατάξεις στην κυπριακή νομοθεσία που να προβλέπουν την προστασία των πληροφοριοδοτών (whistleblowers).
  • Αρκετές πηγές χαρακτηρίζουν την Κύπρο ως καταφύγιο για το ξέπλυμα χρήματος, γεγονός που έχει συμβάλει στην οικονομική κρίση την οποία βιώνει σήμερα η χώρα.

Official Policy and Directions of CIF

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ CIF Το Cyprus Integrity Forum (CIF), τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει επιτυχώς να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει...
Read More

Υπόμνημα εισηγήσεων της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος αναφορικά με το θέμα «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων και Πολιτικών Κινημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και 2014».

Στις 3 Ιουνίου 2014 η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος προσκλήθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως σε συνεδρίαση με θέμα «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων και Πολιτικών...
Read More

Eξαγγελίες της επίτροπου μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας για την προστασία του πληροφοριοδότη (Whistleblowing Protection legislation) καθώς και με την δημιουργία του κώδικα δεοντολογίας

Ο οργανισμός «Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος» χαιρετίζει και υποστηρίζει τις σημερινές εξαγγελίες της επίτροπου μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας κας Εμανουέλλας Μουσιούττα -Λαμπριανίδου αναφορικά με την θέσπιση...
Read More