Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς από τους Υποψήφιους για την Προεδρία 2018

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 – Στα πλαίσια δράσης του Οργανισμού μας για καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα μας, πρόκειται να αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας τους Στρατηγικούς Σχεδιασμούς των Υποψήφιων για την Προεδρία, όσο αφορά τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

 

Σήμερα έχει σταλεί στα επιτελεία των τεσσάρων υποψηφίων για την Προεδρία, πρόσκληση ώστε να αποστείλουν τις προτάσεις των υποψηφίων. Τα επιτελεία ενημερώθηκαν ότι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας αυτούσιες οι προτάσεις, όπως θα μας σταλούν.

Στις 14 Δεκεμβρίου έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τα επιτελεία για επιβεβαίωση λήψης της πρόσκλησης και υπενθύμιση της υποβολής των προτάσεων.

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Θεσμοθετούμε τη Διαφάνεια και τη Λογοδοσία

Διώκουμε τη διαφθορά

Πρώτη φορά υπήρξε στη χώρα μας τέτοια κινητοποίηση κατά της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης Δεκάδες υποθέσεις έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και για πρώτη φορά βλέπουμε βαριές καταδίκες υψηλών αξιωματούχων που καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη και τα χρήματα του κράτους και των πολιτών.

Με τον καταρτισμό της Εθνικής Στρατηγικής για πάταξη της διαφθοράς, τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό τομέα και με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων διευρύνουμε τη δυνατότητα αποκάλυψης και δίωξης πράξεων διαφθοράς.

Δημιουργούμε, μεταξύ άλλων, την Αρχή κατά της Διαφθοράς και το πλαίσιο προστασίας μαρτύρων (whistle –  blowers), ενώ έχουμε ενισχύσει τη δυνατότητα των αρχών να ανακτήσουν τα οφέλη που αποκτήθηκαν από παράνομες δραστηριότητες, με τη δέσμευση και δήμευση περιουσιών.

Εγκαθιστούμε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και την Αστυνομία, έχουμε ενισχύσει την Ελεγκτική Υπηρεσία και έχουμε δώσει κάθε δυνατότητα και μέσα στη Γενική Εισαγγελία για να μπορούν πιο αποτελεσματικά να ανταποκρίνονται στις πολύπλοκες διερευνήσεις που απαιτεί η σημερινή εποχή.

Καταθέσαμε στη Βουλή νομοσχέδια για τις ειδικές ευθύνες Υπουργών και Αξιωματούχων, τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας στο κοινοβουλευτικό έργο και την εισαγωγή ανώτατου ορίου συνεχών θητειών για τον Πρόεδρο και τους Βουλευτές και τα οποία εκκρεμούν. Προωθούμε την κατάθεση νομοσχεδίων για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις και τον προσδιορισμό της ποινικής ευθύνης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Εφαρμόσαμε στην πράξη το πόθεν έσχες και είμαστε έτοιμοι, στην πορεία εφαρμογής του, να προωθήσουμε όλες τις αναγκαίες αλλαγές για να γίνει ο έλεγχος ακόμη πιο αποτελεσματικός. Καθιερώσαμε τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Με τη θεσμοθέτηση της διαφάνειας που προωθούμε, όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των δημόσιων φορέων θα πρέπει να αναρτώνται αιτιολογημένες και συγκεντρωμένες σε ένα σημείο στο διαδίκτυο.

Με τις στοχευμένες πολιτικές που ακολουθήσαμε, η Κύπρος σήμερα, από «συνολικά ανεπαρκής» αγγίζει πλέον την πλήρη συμμόρφωση με τις συστάσεις καταπολέμησης της διαφθοράς, βάσει της πολύ αυστηρής Ομάδας Κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO), του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ακόμη, ενθαρρύνουμε έμπρακτα την Αστυνομία προκειμένου να κτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με το κοινό, να ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και να προσφέρει ποιοτική εξυπηρέτηση στους πολίτες. Εκσυγχρονίζουμε και αναβαθμίζουμε τις δομές της Αστυνομίας για πρώτη φορά από το 1960 και καθιερώνουμε δίκαιους μηχανισμούς για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, την εμπέδωση της αξιοκρατίας και την ίση μεταχείριση των μελών

Εκσυγχρονίζουμε τα κριτήρια ανέλιξης, τον καθορισμό κριτηρίων απόδοσης και τη μισθολογική αναβάθμιση των μελών της Αστυνομίας, στη βάση της εκπαίδευσης και κατάρτισης τους. Γι’ αυτό και σχεδιάζουμε την ποιοτική αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας μέσω της συνεργασίας της με Πανεπιστήμια, καθώς και Αστυνομικές Ακαδημίες του Εξωτερικού.

Έχουμε επίσης συστήσει ξεχωριστή ομάδα διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος και δημιουργούμε νέα τμήματα αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Εφαρμόζουμε ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο και μηχανισμούς που αποτρέπουν τη διαφθορά και προστατεύουν τα μέλη της Αστυνομίας από παρεμβάσεις.

Παράλληλα, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε – σε απόλυτη συνεννόηση με τη Δικαστική Εξουσία – τη ριζική μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, για να πετύχουμε την τόσο αναγκαία για το κράτος δικαίου επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Προωθούμε τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας του Ανωτάτου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων στη βάση εκθέσεων κορυφαίων εμπειρογνωμόνων. Διαχωρίζουμε τη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και δημιουργούμε Δευτεροβάθμιο Εφετείο, συστάθηκε νέο Διοικητικό Δικαστήριο, προχωρούμε στην ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και  στη σύσταση Δικαστηρίου Μικρών Διαφορών.

Αξιοποιούμε την τεχνολογία, αναπτύσσοντας σύστημα μηχανογράφησης δικαστηρίων και ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), βελτιώνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του δικαστικού συστήματος τόσο από το νομικό κόσμο όσο και από το ευρύ κοινό. Μαζί με τον εκσυγχρονισμό των δικαστικών δομών αυξάνουμε τον αριθμό των δικαστών και θέτουμε χρονοδιαγράμματα για την εξέταση αστικών υποθέσεων που δεν επιδέχονται καθυστερήσεων στην εκδίκαση τους.

 

ΛΙΛΛΗΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης που αναφέρεται στο http://lillikas.com/protaseisdiaplokisdiafth/, αναφέρονται:

 1. Δημιουργία Συμβουλίου Πάταξης και Διαπλοκής Διαφθοράς: Ένα συμβούλιο που θα απαρτίζεται από πρώην δικαστές και εισαγγελείς. Ένα ανεξάρτητο σώμα με ευθύνη διαμόρφωσης πολιτικής προς το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά ταυτόχρονα και εποπτεία έτσι ώστε με τις ετήσιες εκθέσεις του να διαπιστώνουμε υλοποίηση ή μη αποφάσεων.
 2. Ενίσχυση Μηχανισμού Εσωτερικού Ελέγχου: Σε όλα τα Υπουργεία, Ημικρατικούς Οργανισμούς, αρχές και θεσμούς του κράτους με επαγγελματίες που θα τυγχάνουν συνεχούς εκπαίδευσης. Είναι η μόνη διαδικασία που μπορεί να επιτρέπει στο κράτος να κλείνει τρύπες, να διαπιστώνει έγκαιρα αδυναμίες στα διάφορα συστήματα και να τα επιλύει μη επιτρέποντας στους διαφόρους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται διαδικασίες ή αδυναμίες, για προσωπικό ή κομματικό- οικονομικό όφελος.
 3. Αρχή της προσωπικής αστικής ευθύνης: Nα εισαχθεί επιτέλους και στην χώρα μας η αρχή αυτή για όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή έχουν την ευθύνη εκτελεστικών αποφάσεων. Είναι αδιανόητο σήμερα να διαπιστώνονται «λάθη» ή αποφάσεις που κόστισαν στο δημόσιο αρκετά εκατομμύρια ευρώ και η μόνη κατηγορία να είναι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης γενικά και αόριστα ή η ανάληψη πειθαρχικής ευθύνης. Ο μόνος τρόπος για να καταδικαστεί σήμερα κάποιος ο οποίος με τις λανθασμένες αποφάσεις του ή εάν θέλετε για την εγκληματική αμέλεια που επέδειξε στην λήψη αποφάσεων είναι να μπορέσει η πολιτεία να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει αποδείξεις ότι χρηματίστηκε ο ίδιος για να καταδικαστεί. Η αρχή της προσωπικής αστικής ευθύνης ουσιαστικά θα καθιστά υπεύθυνους να πληρώνουν αυτούς τους οποίους δημιούργησαν τα προβλήματα με τις αποφάσεις τους και όχι να πληρώνει ο Κύπριος πολίτης.
 4. Διαδικασία Ελέγχου των Εκθέσεων του Πόθεν Έσχες πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων: Ο έλεγχος θα γίνετε από Ανεξάρτητο Σώμα Ελεγκτών το οποίο θα είναι εξουσιοδοτημένο από το Νόμο να μπορεί να προβαίνει σε συνεντεύξεις και να ζητά διευκρινιστικές πληροφορίες από τους ελεγχόμενους πολιτειακούς αξιωματούχους. Εάν δεν μείνει ικανοποιημένο από τις συμπληρωματικές πληροφορίες τότε το Σώμα να έχει το δικαίωμα να αποστέλλει το συγκεκριμένο φάκελο στην Γενική Εισαγγελία για τα περαιτέρω.

 

ΜΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καταπολέμηση της διαφθοράς και χρηστή διοίκηση

Για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και για χρηστή διοίκηση θα προωθηθούν θεσμικές αλλαγές.

Προτείνουμε:

 • Αποτελεσματικό έλεγχο του «πόθεν έσχες», τόσο πολιτειακών αξιωματούχων όσο και ανώτερων δημόσιων λειτουργών.
 • Πλήρη διαχωρισμό του κράτους από την Εκκλησία, ρύθμιση και διαφάνεια στην επιχειρηματική σχέση της με το κράτος.
 • Υποχρεωτική δήμευση περιουσίας πρώην και νυν πολιτειακών αξιωματούχων και δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι καταδικάζονται για οικονομικά εγκλήματα.
 • Εγκαθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου σε κάθε υπουργείο, ημικρατικό οργανισμό ή δημόσια αρχή.

γ. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φορο-αποφυγής

 • Ενίσχυση με προσωπικό και τεχνολογία του Τμήματος Φορολογίας.
 • Εισαγωγή μηχανών χρήσης κάρτας σε όλους τους επαγγελματίες αλλά και εμπόρους με στόχο τη μείωση στη χρήση χάρτινου χρήματος κατά τουλάχιστον 25%.
 • Ενδελεχής έρευνα για Κύπριους που βρίσκονται σε διάφορες λίστες καταθετών στο εξωτερικό.

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Οι προτάσεις αναφέρονται και στην ιστοσελίδα https://nikolas2018.eu/diaploki-diafthora/

Μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς:

Η μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς, αποτελεί για μένα κρίσιμη προτεραιότητα.

Η αδυναμία και η απροθυμία των κυβερνήσεων των δέκα τελευταίων χρόνων να αντιμετωπίσουν το μεγάλο αυτό θεσμικό πρόβλημα, επέτρεψε να εξελιχθούν φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς στην πολιτική ζωή, με αποκορύφωμα τις χρηματοδοτήσεις της Focus, ενώ η κυβέρνηση Αναστασιάδη, με τις επιλογές της,  διέλυσε κάθε έννοια αξιοκρατίας.

Για να περιορίσει φαινόμενα που πληγώνουν τη λειτουργία της Δημοκρατίας, απαξιώνουν τους θεσμούς και εξοργίζουν τους πολίτες, η κυβέρνηση μου θα προχωρήσει στη λήψη σειράς συγκεκριμένων μέτρων. Μέτρων που οδηγούν στην αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών, τον σεβασμό των ανεξάρτητων Αρχών, τον έλεγχο των κυβερνητικών διορισμών, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο Κράτος.

Πρώτη απόφαση μας θα είναι ο ορισμός Ερευνητικής Επιτροπής για πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για την καταστροφή της Κυπριακής οικονομίας. Στους όρους εντολής της Επιτροπής θα περιλαμβάνονται οι πάντες, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας.

Αναλυτικά οι προτάσεις μας:  

 • Ορισμός Ερευνητικής Επιτροπής για πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για την καταστροφή της Κυπριακής οικονομίας.
 • Δημιουργία Ανεξάρτητης Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας για τον έλεγχο (αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία) της τήρηση του κώδικα δεοντολογίας σε όλους τους πολιτικούς διορισμούς. Η Επιτροπή θα είναι τριμελής και στις συνεδρίες της θα μετέχει και ο Γενικός Ελεγκτής υπό συμβουλευτική ιδιότητα.  Τα μέλη της θα διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με συμβόλαιο, με χρονική διάρκεια την θητεία του Προέδρου, χωρίς δικαίωμα επαναδιορισμού.
 • Διορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών συμβούλων στα Διοικητικά Συμβούλια των ημι-κρατικών Οργανισμών, για έλεγχο της νομιμότητας κατά τη λειτουργία τους.
 • Υποχρεωτική συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις του Γενικού Ελεγκτή.
 • Έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων από ανεξάρτητους ελεγκτές, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία με τα εισοδήματα τους.
 • Επαναφορά της σχέσης αλληλοσεβασμού και συνεργασίας του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Ανεξάρτητους Θεσμούς και σταθερή μηνιαία συνεργασία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους επικεφαλείς των Ανεξάρτητων Αρχών.
 • Δημιουργία Τμήματος καταπολέμησης της διαφθοράς στη Γενική Εισαγγελία.
 • Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης του κράτους, όπως σε σύντομο και καθορισμένο χρονικό διάστημα συμμορφώνεται πλήρως με τις ακυρωτικές αποφάσεις των δικαστηρίων και τηρεί κάθε είδους υποχρέωσής του προς τους πολίτες, ιδίως αυτές που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων τους.
 • Ενίσχυση του Δικαστικού σώματος και εισαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης για την ταχεία εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων.

Αλλάζουμε τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ώστε η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων να γίνεται από σώμα 100 ανεξάρτητων λειτουργών με τυχαία επιλογή.

 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

Πέρα από τα λόγια που θα πουν πολλοί για καταπολέμηση της διαφθοράς, χρειάζεται και πολιτική βούληση. Όπως για παράδειγμα την πρόταση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για έλεγχο των κονδυλιών του ΤΕΠΑΚ, για το οποίο υπήρχαν υπόνοιες διασπάθισης χρήματος, αλλά όλα τα πολιτικά κόμματα αντί να πράξουν το αυτονόητο, το καταψήφισαν. Δυστυχώς τα γεγονότα μας δικαίωσαν.

 

Τασσόμαστε με σθένος κατά της διαφθοράς και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να την καταπολεμήσουμε, γι’ αυτό έχουμε καταθέσει στον Γενικό Ελεγκτή στοιχεία αρκετών υποθέσεων που έχουν πέσει στην αντίληψη μας.

 

Οι δικές μας θέσεις όσο αφορά την πάταξη της διαφθοράς είναι:

– Η αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας

– Η ενίσχυση με κάθε τρόπο του Γενικού Ελεγκτή

– Δημιουργία Ειδικού Δικαστηρίου για Οικονομικά Εγκλήματα

– Παραδειγματική τιμωρία των ενόχων για την οικονομική καταστροφή και δήμευση των περιουσιών τους

– Επίσπευση της μηχανογράφησης στην Δημόσια Υπηρεσία