Συνεργασία της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε θέματα διαφθοράς.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 7  Μαΐου 2014 στη Λευκωσία μεταξύ της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και του Γενικού Ελεγκτή  της Δημοκρατίας αποφασίστηκε η δρομολόγηση συνεργασίας σε θέματα ενημέρωσης των δημοσίων λειτουργών και ειδικότερα των μελών της ελεγκτικής υπηρεσίας για τη διαφθορά και τη διαφάνεια.

Η πρόεδρος της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος Δρ. Μαρία Καπαρδή ανέφερε πως η διαφθορά έχει υπονομεύσει τη φήμη του δημόσιου τομέα σε πολλές χώρες. Σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος είναι έντονη η αντίληψη και στην κυπριακή κοινωνία ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό διαφθοράς στον δημόσιο τομέα της Κύπρου.

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και συμφώνησε με τις απόψεις που κατατέθηκαν από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα του νομικού πλαισίου προστασίας του πληροφοριοδότη (whistleblower) στην Κύπρο το οποίο είναι ατελώς δομημένο και ελλειμματικό ως προς το περιεχόμενο του. Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος έχει συστήσει ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων με την συμμετοχή ακαδημαϊκών και νομικών οι οποίοι εργάζονται για να καταθέσουν σύντομα σχετικό σχέδιο νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της συνεργασίας οι λειτουργοί της ελεγκτικής υπηρεσίας θα ενημερωθούν για την ειδική υπηρεσία που θα λειτουργήσει σύντομα από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος με σκοπό να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θύματα και πληροφοριοδότες διαφθοράς. Στόχος είναι να καταγραφούν και ταυτόχρονα να καταπολεμηθούν τα κρούσματα και η διαφθορά στη ρίζα της με τη συμμετοχή και βοήθεια των πολιτών.

Στην υπηρεσία θα μπορεί να απευθύνεται κάθε πολίτης με σκοπό να αναφέρει περιστατικά διαφθοράς και να λάβει περαιτέρω βοήθεια και καθοδήγηση για το πώς και πού, μπορεί να απευθυνθεί ώστε να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταγγελίας.