Συνεργασία ΣΕΛΚ και της οργάνωσης ΔΔ-Κ

ET7B9497

Συνεργασία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος

Στις 18 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Λευκωσία μεταξύ της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, κατά την οποία υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ο Γενικός Διευθυντής κ Κυριάκος Ιορδάνου σημείωσε ότι ο ΣΕΛΚ, ένεκα της φύσης των αρμοδιοτήτων του αλλά και των εργασιών των μελών του, έχει υποχρέωση και συνάμα καθήκον να ενσκήψει με προσοχή στα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.  Η συνομολόγηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας ενισχύει το μέτωπο υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος κ Νικόλας Νικολαΐδης ανέφερε πως η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος είναι ο μοναδικός οργανισμός στη Κύπρο που έχει σαν στόχο και σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς και εξυπηρετεί σαν η κύρια πηγή πληροφόρησης για θέματα διαφάνειας και μεταρρύθμισης στην Κύπρο. Η συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου είναι στρατηγικής σημασίας και θα ενδυναμώσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για ενημέρωση και εμπέδωση της ανάγκης για περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την οργάνωση  κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριότητων, συμμετοχή σε ερευνητικά και κοινωνικά προγράμματα και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.