Μέλη και εθελοντές

Χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας.

Εθελοντές

Εάν επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντικά στo CIF παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ([email protected]) αναγράφοντας όσο το δυνατό περισσότερες από τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Πόσο χρόνο ανά βδομάδα μπορείτε να διαθέσετε;
  • Πότε μπορείτε να προσφέρετε ως εθελοντής;
  • Για πόσο καιρό θα μπορείτε να είστε εθελοντής μαζί μας;
  • Έχετε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες δεξιότητες/ εξειδίκευση/πείρα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε;
  • Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα στα οποία θα σας ενδιέφερε να εμπλακείτε;

Επίσης, παρακαλούμε να επισυνάψετε τα ακόλουθα:

  • Ένα ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα
  • Ένα σύντομο σημείωμα με τις ικανότητες και την πείρα σας

Μέλη

Σύμφωνα με το καταστατικό του CIF, μέλη μπορούν να γίνουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς και συμφωνούν με τους σκοπούς, στόχους, αρχές και αξίες του CIF. Για να γίνει κάποιος μέλος του CIF πρέπει να υποβάλει αίτηση αποστέλνοντας email στο [email protected] Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθόλη την διάρκεια του έτους. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια και τις υποχρεώσεις των μελών του CIF μπορείτε να βρείτε στο Καταστατικό του CIF. Επίσης είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις πιο κάτω βασικές προυποθέσεις.

Βασικές προϋποθέσεις

Συνδρομή

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στo CIF είναι πως ο/η υποψήφια εθελοντής-μέλος ΔΕΝ δικαιούται να υπηρετεί ή να υπηρετούσε κατά τα τελευταία δύο έτη σε έμμισθη θέση ή αξίωμα σε ανώτατη πολιτειακή θέση ή θεσμό. Επίσης ΔΕΝ δικαιούται να υπηρετεί ή να υπηρετούσε, σε έμμισθη θέση ή αξίωμα σε ανώτατο ή/και ανώτερο διοικητικό σώμα κομματικής/πολιτικής οργάνωσης ή κόμματος.

Αν οποιοδήποτε μέλος του CIF διεκδικεί θέση ως υποψήφιος κάτω από οποιονδήποτε κομματικό/πολιτικό συνδυασμό πρέπει να παραιτηθεί αμέσως από το CIF. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί μπορεί να ξανακάνει αίτηση μέλους στο CIF μετά την παρέλευση 24 τουλάχιστο μηνών. Σε περίπτωση εκλογής θα πρέπει να παραιτηθεί.
Αν οποιοδήποτε μέλος του CIF διοριστεί σε έμμισθη θέση ή αξίωμα σε ανώτατη πολιτειακή θέση ή θεσμό θα πρέπει να παραιτηθεί αμέσως από το CIF. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί μπορεί να ξανακάνει αίτηση μέλους στη ΔΔ-Κ μετά την παρέλευση 24 τουλάχιστο μηνών.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εγκρίνει το CIF ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα για σκοπούς του όρθρου 9(1)(στ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, με βάση το Καταστατικό και ιδρυτικό έγγραφο που έχει υποβάλει. Με βάση αυτή την ρύθμιση όλες οι εισφορές (η ετήσια εισφορά είναι 30 ευρώ) προς τη Διαφάνεια Κύπρος υπόκεινται σε φοροαπαλλαγή. Ως εκ’ τούτου το κάθε μέλος θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει την συνδρομή στην φορολογική του δήλωση και να επωφελείται μια μείωση στις φορολογικές του οφειλές.

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων

Πρώτο βήμα: Ενημέρωση και κατανόηση

Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε το καταστατικό μας. Συνοψίζει τους σκοπούς και το όραμα μας. Παράλληλα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχετε διαβάσει, μέσω της ιστοσελίδας μας κυρίως, για την δράση μας και να σκεφτείτε πως εσείς θα μπορούσατε να συνεισφέρετε σ’ αυτή. Μπορείτε αν το επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τις απορίες σας ή ακόμη να συναντηθείτε και με μέλη μας για να σας ενημερώσουν πληρέστερα.

Δεύτερο βήμα: Υποβολή αίτησης

Μέσω της ιστοσελίδας μας θα υποβάλετε αίτηση για εγγραφή ως μέλος του CIF. Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε ορθά τα στοιχεία που ζητάμε ώστε να μπορέσουμε γρηγορότερα και καλύτερα να την αξιολογίσουμε. Στην αίτηση θα συμπληρώσετε και τους λόγους που θέλετε να γίνεται μέλος ως επίσης και τις εισηγήσεις σας προς εμάς.

Τρίτο βήμα: Αξιολόγηση αίτησης

Αφού αποστείλετε την αίτηση σας αυτή θα παραληφθεί από την εκτελεστική γραμματεία του CIF και θα διαβιβαστεί στην τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων μελών του ΔΣ του CIF. Η επιτροπή θα αξιολογήσει την αίτηση σε κοινή σύσκεψη και στη συνέχεια ένα μέλος της θα επικοινωνήσει με το υποψήφιο μέλος. Σκοπός της επικοινωνίας είναι η γνωριμία, η ανταλλαγή απόψεων και η διευκρίνιση τυχών αποριών. Η επιτροπή στέλνει την εισήγηση της στην εκτελεστική γραμματεία για περίληψη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας του ΔΣ του CIF.

Τέταρτο βήμα: Ολοκλήρωση διαδικασίας

Το ΔΣ του CIF σε κάθε συνεδρίαση αφιερώνει χρόνο στην εξέταση αιτήσεων μελών. Λαμβάνεται υπόψη η εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων μελών του ΔΣ του CIF και στη συνέχεια ακολουθεί ψηφοφορία των μελών του ΔΣ του CIF για την κάθε αίτηση ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα της κάθε ψηφοφορίας περιλαμβάνεται στα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ. Η εκτελεστική γραμματεία του CIF αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με το υποψήφιο μέλος και να ενημερώσει για το αποτέλεσμα της αίτησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Περισσότερα