Ένα όραμα…

Ένας κόσμος όπου οι κυβερνήσεις, η πολιτική, ο επιχειρηματικός κόσμος, οι κοινωνίες και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων θα είναι απαλλαγμένες από τη διαφθορά.

Cyprus Integrity Forum

Οργάνωση για τη Διαφάνεια και την Ακεραιότητα

Η οργάνωση Cyprus Integrity Forum (CIF, πρώην Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος) έχει συσταθεί από το 2010, είναι ένας ανεξάρτητος και ουδέτερος μη κυβερνητικός, μη κομματικός, και μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος νόμιμα στα αρμόδια σώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το CIF συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας, βελτιώνει την ποιότητα της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθεί την διαφάνεια, την ακεραιότητα, καθώς και την ανάληψη ευθύνης. 

Η Οργάνωση παραμένει πιστή στο να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και να βελτιώσει την ποιότητα της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθώντας την διαφάνεια, την ακεραιότητα καθώς και την ανάληψη ευθύνης. 

Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να συνεισφέρουμε στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και να βελτιώσουμε την ποιότητα της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθώντας την διαφάνεια, την ακεραιότητα καθώς και την ανάληψη ευθύνης. Μερικές από τις προτεραιότητες μας είναι η αύξηση των αντίληψεων του κοινού για τις επιπτώσεις της διαφθοράς και η ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετέχουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
Επιθυμούμε, να ζούμε σε μια πολιτεία όπου η κυβέρνηση, η πολιτική, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων να είναι απαλλαγμένα από την Διαφθορά.

Νομική υπόσταση

Το καταστατικό του Cyprus Integrity Forum μπορείτε να το ανοίξετε ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας πατώντας
ΕΔΩ. Το αρχείο είναι σε μορφή PDF.

Το πιστοποιητικό εγγραφής σαν Φιλανθρωπικό Ίδρυμα μπορείτε να το ανοίξετε ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας πατώντας ΕΔΩ. Το αρχείο είναι σε μορφή PDF.

Την αλλαγή του ονόματος του Οργανισμού από Διαφάνεια-Κύπρος (γνωστός με την επωνυμία Δεθνής Διαφάνεια-Κύπρος) σε Cyprus Integrity Forum μπορείτε να την βρείτε εδώ: ΕΔΩ

Στρατηγικοί στόχοι

Η δράση του CIF ορίζεται ουσιαστικά από τους στρατηγικούς στόχους οι οποίοι είναι οι πιο κάτω:

Ο περιορισμός της αύξησης και η εκτίμηση των επιπτώσεων της διαφθοράς έχοντας σαν απώτερο στόχο, όπου είναι δυνατόν, την εξάλειψη του φαινομένου.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων, μελετών και ερευνών στην Κύπρο, με στόχο την αύξηση της επίγνωσης/αντίληψης για την ανάγκη ηθικής συμπεριφοράς.
Η εφαρμογή όλων των τύπων ενεργειών που στόχο θα έχουν την αποτροπή, αποθάρρυνση και την καταπολέμηση παράνομων πρακτικών και όλων των μορφών διαφθοράς.
Η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, φυσικές και νομικές οντότητες, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με κάθε πτυχή διαφθοράς.
Προτάσεις τρόπων καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η ευαισθητοποίηση των πολιτικών, τεχνοκρατών, διοικούντων και υπευθύνων λήψεων αποφάσεων, ανεξάρτητων κυβερνητικών αξιωματούχων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα των πολιτών, σχετικά με όλες τις πτυχές του φαινομένου της διαφθοράς.
Η κινητοποίηση επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών κύκλων για την ενίσχυση ηθικής συμπεριφοράς σε σχέση με την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή της Κύπρου.

Εκτελεστική Γραμματεία

Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του CIF καθώς και για την υλοποίηση των στόχων και σκοπών που το CIF καθορίζει μέσα από τα συλλογικά της όργανα.

Οι αξίες στις οποίες πιστεύουμε και υπηρετούμε

Διαφάνεια | Ευθύνη | Ακεραιότητα | Αλληλεγγύη | Θάρρος | Δικαιοσύνη | Δημοκρατία

Οι κατευθυντήριες αρχές μας

1. Θα εργαζόμαστε συνεταιριστικά με άτομα και ομάδες, κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εταιρίες, με κυβερνήσεις και διεθνή σώματα εντεταγμένα στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Μοναδική επιφύλαξη μας παραμένει η πολιτική και προτεραιότητες που καθορίζονται από τα διοικητικά μας όργανα.

2. Αναλαμβάνουμε να είμαστε προσιτοί, ειλικρινείς και υπόλογοι στις σχέσεις με όλους όσους συνεργαζόμαστε.

3. Θα είμαστε δημοκρατικοί, πολιτικά μη κομματικοποιημένοι και μη αιρετικοί σε όλες μας τις εργασίες.

4. Θα καταδικάζουμε σθεναρά και θαρραλέα την δωροδοκία και διαφθορά οπουδήποτε έχει αξιόπιστα εξακριβωθεί, παρόλο που εμείς οι ίδιοι δεν επιδιώκουμε να εκθέτουμε μεμονωμένες περιπτώσεις διαφθοράς

5. Οι θέσεις που παίρνουμε θα στηρίζονται σε έγκυρες, αντικειμενικές και επαγγελματικές αναλύσεις και ψηλά πρότυπα έρευνας.

6. Θα δεχόμαστε χρηματοδότηση μόνον όταν δεν θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα μας να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ελεύθερα, διεξοδικά και αντικειμενικά.

7. Θα παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες αναφορές για τις δραστηριότητες μας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

8. Θα σεβόμαστε και θα ενθαρρύνουμε τον σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.

9. Δημιουργούμε, εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε μέσω εθνικών παραρτημάτων διεθνώς.

10. Θα προσπαθούμε για μια ισορροπημένη και ποικίλη εκπροσώπηση στα διοικητικά μας σώματα.

Χρηματοδότηση

Η φύση, δράση και λειτουργία του CIF τo καθιστούν ιδιαίτερα επιφυλακτικό και επιλεκτικό στην αποδοχή της όποιας χορηγίας. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η αναπόφευκτη τεράστια δυσκολία εξεύρεσης πόρων. Η οικονομική βιοσιμότητα αποτελεί για το CIF αδήριτη ανάγκη η οποία όταν καλυφθεί θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε και να λειτουργήσουμε έτσι ώστε να προσφέρουμε άμεσα και ουσιαστικά τις υπηρεσίες μας τόσο στην Δημοκρατία όσο και στην κοινωνία στο σύνολο της.
Θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης και θα δώσει την ευκαιρία στην ηγεσία, στους λειτουργούς και στους εθελοντές της οργάνωσης να επικεντρωθούν απρόσκοπτά στην υλοποίηση των στόχων και σκοπών της οργάνωσης.

Είναι σημαντικό να υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τουλάχιστον για την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης και παράλληλα, θεωρείται επιβεβλημένη από την οργάνωση η συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος “Απαιτώ Διαφάνεια”. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2015. Η περιγραφή και ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναφέρονται σην ιστοσελίδα μας. Το πρόγραμμα, στο πρώτο έτος λειτουργίας (ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2015) θα υλοποιηθεί με την ουσιαστική οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Πρόληψης & Καταπολέμησης του Εγκλήματος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το κάθε πρόγραμμα που έχει εντάξει το CIF στον προγραμματισμό της, έχει ξεχωριστή δομή και προϋπολογισμό έτσι ώστε να μπορεί αυτόνομα να υλοποιηθεί και να μην επηρεάζεται από τις υπόλοιπες δράσεις. Στόχος είναι το CIF να μπορέσει να υλοποιήσει τον προγραμματισμό στο σύνολο του ώστε τα αποτελέσματα και οι στόχοι να είναι συστημικά και να αποτελέσουν ουσιαστικό όφελος για την Κύπρο.

Μάθετε περισσότερα

Ουσιαστικό έργο

Ήδη το CIF έχει παραδώσει ουσιαστικό έργο προς την κοινωνία στο σύνολο της αποτελώντας τον μοναδικό οργανισμό στη Κύπρο ο οποίος έχει ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη διαφθορά, υποστηρίζει νομικές και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, προωθεί πρακτικά εργαλεία για ιδιώτες, οργανισμούς και εταιρείες που επιθυμούν να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, και να ενεργεί ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης κατά της διαφθοράς στην Κύπρο, και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή ενέργειες, ζητώντας τη διαφάνεια σχετικά με συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις.

Κύρια πηγή πληροφόρησης

To CIF προσπαθεί να (εξ)υπηρετεί σαν η κύρια πηγή πληροφόρησης, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το ευρύτερο κοινό, για θέματα διαφθοράς και μεταρρύθμισης στην Κύπρο, να (συν)εργάζεται με την Κυπριακή Κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς για τον περιορισμό της διακριτικής ευχέρειας των κυβερνητικών αξιωματούχων, να κτίσει και να ενδυναμώσει θεσμούς (θεσμικά πλαίσια), να διευκολύνει την μεταρρύθμιση σε τομείς όπου υπάρχει διαφθορά και να προωθεί την χρηστή διακυβέρνηση σε ζωτικούς/βασικούς τομείς πολιτικής.

Προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας

Ο κύριος στόχος του CIF είναι η προώθηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και στη βελτίωση της διακυβέρνησης τόσο του δημόσιου, αλλά, και του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο. Η προτεραιότητα του CIF είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις επιπτώσεις της διαφθοράς, έτσι ώστε να ενδυναμώσει και να ενθαρρύνει την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει στον αγώνα για καταπολέμηση της διαφθοράς.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής. Τα μέλη του ΔΣ μετά την εκλογή τους υπογράφουν και υιοθετούν τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Μάθετε περισσότερα

Θέσεις εργασίας

Ψάχνουμε συνεχώς για εθελοντές και ερευνητικούς συνεργάτες που ενδιαφέρονται να συνδράμουν στο έργο μας, ωστόσο, δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυτή την περίοδο. Υπάρχουν όμως, διαθέσιμες θέσεις ευρενητικών συνεργατών και θεσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρείας (internships).
Μάθετε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο

Μάριος Μ. Σκανδάλης

Έλενα Τάνου

Δημήτρης Κατωπόδης

Branka van der Linden

Δρ Αριστόδημος Γιάννακας

Χρίστης Χριστοφόρου

Δρ Στέλιος Χατζηχριστοφής

Θέση: Πρόεδρος

Μάριος Μ. Σκανδάλης FCCA, CFC, CFE, FICA, FCG

Ο Μάριος Σκανδάλης είναι Fellow member του Association of Chartered Certified Accountants (UK), licensed member του Association of Certified Fraud Examiners (US), Fellow member του The Chartered Governance Institute – ICSA (UK) και Certified Financial Consultant. Είναι επίσης Fellow member του International Compliance Association (UK) και professional member του Society of Corporate Compliance and Ethics (US).

Σήμερα είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1995 ως Προϊστάμενος Ελέγχου και Ανώτερος Διοικητικός Σύμβουλος του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young καλύπτοντας την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έτος 2000 μετακινήθηκε στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναλαμβάνοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου για περισσότερο από μια δεκαετία. Ακολούθως ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης Εργασιών Εξωτερικού Συγκροτήματος μέχρι το 2013 οπόταν και διορίστηκε Νόμιμος Εκπρόσωπος και επικεφαλής των εργασιών της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.

Ο κ. Σκανδάλης είναι Πρόεδρος του Cyprus Integrity Forum (CIF) και Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Association of Certified Fraud Examiners στην Κύπρο. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Advisory Board του International Compliance Association (ICA – UK).
Ο κ. Σκανδάλης είναι ο πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και ο πρώην Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Διεθνής Διαφάνειας (Κύπρος). Είναι ενεργός επαγγελματίας στον τομέα καταπολέμησης της απάτης/διαφθοράς, συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης και προεδρεύει ή συμμετέχει ως ομιλητής σε συναφή διεθνή συνέδρια/φόρουμ στην Ευρώπη.

Ο κ. Σκανδάλης είναι ο νικητής του 2016 Banker of the Year Award – Cyprus από το διεθνές περιοδικό ΑΙ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης νικητής του 2017 American Academy Alumni Achievement Award προς αναγνώριση των επιτυχιών και επιτευγμάτων του στον τομέα της συμμόρφωσης, εταιρικής διακυβέρνησης και πάταξης του οικονομικού εγκλήματος.

LinkedIn Profile: https://www.linkedin.com/in/marios-skandalis-89b00a26

Θέση: Αντιπρόεδρος

Σπούδασε στην Ελβετία όπου πήρε πτυχίο BA (Hons) Travel & Tourism Management. Ειδικεύεται στον τομέα των ταξιδιών για ειδικά ενδιαφέροντα και τον Συνεδριακό Τουρισμό.
Αντιπρόεδρος Top Kinisis Travel Plc από το 2000 μέχρι σήμερα
Αντιπρόεδρος Τουρισμού στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) από το 2005 – 2008 / 2009 – 2011
Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Επιτροπής International Chamber of Commerce and Industry (ICCI) 2005 – μέχρι σήμερα
Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών / Επαγγελματιών από το 2005 – 2009 (ΚΟΓΕΕ)
(Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πρωτοβουλίας Γυναικών) -μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου – 2001 – 2009
Πρόεδρος Nicosia Tourism Board
Εκπροσωπεί το ΚΕΒΕ σαν Πάρεδρος στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

Ο Δημήτρης Κατωπόδης είναι Store Manager της Leroy Merlin, ενός διεθνή ομίλου εταιριών. Ο Δημήτρης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτικής Συμπεριφοράς από το CIIM, Μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στην στρατηγική διοίκηση από το Kingston University. Στο παρελθόν εργάστηκε για έξι χρόνια ως διευθυντής καταστήματος και εκπαιδευτής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού για τα καταστήματα Starbucks του ομίλου εταιριών Μαρινόπουλος.

Branka van der Linden holds Bachelor in Business Administration and Master of Laws in International Business.

Her background is diverse and core lies in compliance and legislation.

She is the Secretary of the Board of the Cyprus Integrity Forum (CIF) and Associate Member of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), part of the Training and Education Committee of Cyprus Chapter. She is also a member of ACAMS and Training and Events coordinator of Cyprus Chapter of BNI, Nicosia. She is active compliance and anti-fraud professional, with over 12 years experience in AML, Corporate Governance and Risks.

Branka consults and works closely with startups, organises various events, leads numerous projects through Meaningful Synergies and believes the success of the business lies in high ethics and integrity.

Core competencies:
AML Compliance, Business Administration, Conflict Management, Human Resources, Research, Project & Event Management, Startup Consulting

Θέση: Ταμίας

Ο Αριστόδημος είναι Ανώτερος Διευθυντής, Επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών Απάτης και Εταιρικών Αντιδικιών της ΕΥ στην Κύπρο. Διαθέτει πάνω από 16 χρόνια εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι κάτοχος των πτυχίων BA (Hons) in Economics, Master of Business Administration, MSc in Internal Auditing and Management και PhD in Internal Auditing από το City University Business School. Είναι επίσης πιστοποιημένος ελεγκτής απάτης. Είναι μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου και μέλος του Association of Certified Fraud Examiners της Αμερικής.


Θέση: Μέλος

Ο Χρίστης Χριστοφόρου είναι ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Deloitte στην Κύπρο. Είναι οικονομολόγος και μέλος (fellow) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) με τριάντα χρόνια εμπειρίας στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα στο Λονδίνο και αργότερα στην Κύπρο.
Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA). Είναι επίσης πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (2003-2005) και νυν μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου.
Ο Χρίστης Χριστοφόρου είναι ο Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην Κύπρο.

Ειδικός Ορθοπαιδικός χειρουργός. Μελος του Κολέγιου Χειρουργών της Νότιας Αφρικής-Ορθοπαιδική [FCS (SA) Orth.] Διατριβη (Master) Ιατρικής στην Ορθοπαιδική Χειρουργική Πανεπιστημίο του Witwatersrand [MMed (WITS) Orth.]
Ειδικός Ορθοπαιδικός χειρουργός – Αθήνα – Ελλάδα
Δίπλωμα έρευνας στο Πανεπιστήμιο τουWitwatersrand –Johannesburg
Fellowship στην αρθροσκοπική χειρουργική-Βοστώνη Μασσαχουσετη
Αμερικανικη εταιρεια τραύματος (ATLS) Advanced Trauma and Life Support
Το ιατρείο του βρίσκεται στο Απολλωνειoν Νοσοκομείο, στη Λευκωσία. Ειδικεύεται στην Αρθροσκοπικη Χειρουργικη Ωμου, Αρθροσκοπικη Χειρουργικη Γονατος, Αρθροσκοπικη Χειρουργικη Ισχιου. Τραυμα και Αθλητικο τραυμα.

Γραμματεία

Μαρία Οικονομίδου

Λειτουργός

H Μαρία Οικονομίδου είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LL.B) από το Πανεπιστήμιο του Essex στην Αγγλία και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στα Χρηματοοικονομικά από το Cyprus International Institute of Management.

Ετήσιες Εκθέσεις

Πυλώνες δράσης

Υποστήριξη στη πολιτεία

Eπιδιώκουμε την επίτευξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο η πίστη του κόσμου και η εμπιστοσύνη του στην πολιτική βούληση των εν ενεργεία πολιτικών να θέσουν κοινή και αμοιβαία δέσμευση για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και τις πρακτικές της.  Μάθετε περισσότερα

.

Αφύπνηση της κοινωνία

Όποιο πολιτικό σύστημα και αν συσταθεί, όσο ιδανικό και αν είναι ως προς τη σύλληψή του, τους στόχους και τις επιδιώξεις του δεν μπορεί να αποδώσει, αν οι πολίτες δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην οικοδόμηση του και αν δεν το υιοθετήσουν.  Μάθετε περισσότερα

.

Συμβολή στην ακεραιότητα

Προάγουμε τις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακαιρεότητας στο Κυπριακό επιχειρείν, μέσα από την συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς, μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών εντός και εκτός Κύπρου.   Μάθετε περισσότερα

.

Ερευνα και ενημέρωση

Διεξάγουμε έρευνες σχετικά με τη διαφθορά στην Κύπρο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιτίες και να προσδιοριστούν τα επίπεδα αντίληψης σχετικά με τη διαφθορά στην κοινωνία και τα διάφορα όργανα λήψης αποφάσεων.  Μάθετε περισσότερα

.