Οικονομικοί Έλεγχοι (Financial Audits)

Πατώντας στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε υπό μορφή pdf τους οικονομικούς ελέγχους που έγιναν για τον Οργανισμό μας:

Cyprus Integrity Forum’s (ex Transparency Cyprus) annual audit reports are available to download here:

 

CIF audit report 2018

CIF audit report 2017

TIC audit report 2016

TIC audit report 2015

TIC audit report 2014

TIC audit report 2013

TIC audit report 2012