ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ & ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ