Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας CIF και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου