Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Cyprus Integrity Forum (CIF) και Oxygono