Περαιτέρω Συρρίκνωση του Δείκτη Ελέγχου της Διαφθοράς για την Κύπρο από την Παγκόσμια Τράπεζα για το 2020