Δημόσια συζήτηση με θέμα: Οι νέοι προωθούν την ακεραιότητα: Απόψεις νέων επαγγελματιών για τη διαφθορά και τη διαπλοκή στην Κύπρο και τρόπους αποτροπής τους