ΓΕΣΥ – Έλεγχος, Διαφάνεια, καταπάτηση της Διαφθοράς