Κοινή ανακοίνωση CIF και ΠΙΣ και οι ανησυχίες τους για το ΓΕΣΥ